Tosca

Utställningsresultat

Valputställning

2xHp, 2xBir, 1x Big 3 placering

Inofficiell utställning

 

Officiell Utställning

Öppen klass: Exc 1XCk