Hundar vi använt i avel

Valpkullarna och tikarna är länkade till respektive sidor i kulldata och våra hundar

 

Tikar som varit i vår avel


Amie-Bisous - A, B, C- Kullarna - Dvärgpinscher

Brizby-Bisous - D, F- Kullarna  - Dvärgpinscher

Tarasov´s Gernsey Flair - E, N- Kullarna -Borzoi

Puggens Therese
 - G- Kullen  - Mops

Tarasov´s Habanera - H- O- R - Kullarna - Borzoi

Russkiy Azart Orchideya La Divina - I-kullen - Borzoi

Tinniwinnies Cleopatra Black Lady - J-Kullen - Dvärgpinscher

Lilla Farsbo´s Isadora design
 - K, Q-kullarna - Dvärgtax

Tinniwinnies Demeter Black Lady
- L-Kullen - Dvärgpinscher

Tinniwinnies Briseis Black Lady -M-Kullen - Dvärgpinscher

Tinniwinnies Echidna Sable Lady P-Kullen - Borzoi

Tinniwinnies Ereshkigal Creme Lady - S-Kullen- Borzoi

Tinniwinnies Juno Black Lady - T- W-Kullarna- Dvärgpinscher

Tinniwinnies Luna Black Lady - U-Kullen - Dvärgpinscher

Tinniwinnies Hebe Fawn Lady - V-kullen - Borzoi

Lady-Nala - X , Dd- Kullarna - Mops

Tinniwinnies Ishtar Golden Lady - YBb -Kullarna - Borzoi

Tinniwinnies Nanna Red Lady - Z-Kullen - Borzoi

Tinniwinnies Minerva Black Lady- Aa-Kullen- Dvärgpinscher

Tinniwinnies Prisca Black Lady -Cc- Ee -kullen - Borzoi

Tinniwinnies Sarasvati Red Lady Ff - Kullen - Borzoi

Tinniwinnies Olympia Grey Lady - Gg- kullen - Borzoi

Tinniwinnies Pandora Red Lady Hh-Kullen - Borzoi

Tinniwinnies Rhiannon Black Lady -Ii-kullen- Borzoi


Hanar som varit i vår avel


Exigor´s Macho Manolito - A-kullen  - Dvärgpinscher

Camalis Use To It - B, D - Kullarna  - Dvärgpinscher

Único Perritos Eros In Black - C- kullen  - Dvärgpinscher

Russkiy Azart Optimist Premier Maksimum - E- Kullen  -Borzoi

Heziblos Lord Flark - F, J -Kullarna  - Dvärgpinscher

Minitiger´s Frog Prince Franc - G- Kullen - Mops

Teine Just So Jadite - H, I - Kullarna - Borzoi

Sensatsia Petera Che Guevara - K-Kull - Dvärgtax

Felix Z Klanu Lobusów - L,M- kullarna- Dvärgpinscher

Istvan In The Name Of Love - N, P - R - kullarna- Borzoi

Lilla Farsbo's Vade Me Cum-Q-Kullen- Kanintax

Lynx Ray Of Shine - O-Kullen - Borzoi

Tinniwinnies Iakkhos Red Lord - S-Kullen - Borzoi

Earthquake Z Klanu Lobuzow -T-Kullen - Dvärgpinscher

Tinniwinnies Julius Black Lord - U-Kullen-  Dvärgpinscher

Tarasov's Jaramas - V- kullen - Borzoi

Tinniwinnies Loke Black Lord - W-Kullen - Dvärgpinscher

Ancema's Limoncello Muffin - X-Kullen - Mops

Tinniwinnies Oden Fawn Lord -Y, Ff -Kullarna - Borzoi

Tarasov's Knight Rider - Z, Cc - Kullarna - Borzoi

Exigor's Joy Ztick -Aa-Kullen- Dvärgpinscher

Tinniwinnies Poeeidon Red Lord - Bb-Kullen - Borzoi

Magia Fiore Imperial - Dd- Kullen - Mops

Steppes California Fire And Rain- Ee - Kullen - Borzoi

Tinniwinnies Viracocha Brindle Lord - Gg, Hh-Kullarna- Borzoi

Faire Ilse Blazes -Ii-Kullen - Borzoi