Tinniwinnies Salonina Golden Lady

"Zavanna"

Bor hos Gunilla i Linköping

Salonina  var en romersk kejsarinna född okänt år eventuellt död 268, hon var gift med kjejsar Gallienus. Hon ska ha varit av grekiskt ursprung och kommit från Mindre Asien, men detta är inte bekräftat. Hon gifte sig med Gallienus ungefär tio år innan han blev kjejsare och fick titeln Augusta direkt efter att han intog ämbetet. Det är inte känt vad som hände med henne efter att hennes man 268 blev mördad i Milano, men hon blev troligen antingen avrättad med övriga familjemedlemmar på senatens order eller frisläppt.