Tinniwinnies Rusalka Black Lady

Bor hos

Gunilla i Linköping

Rusalka var i slavisk mytologi en grupp vattennymfer. De antogs vidta olika skepnader vi olika tillfällen. Ibland klädde de sig i drunknade flickors gestalt och ibland uppträdde de som förföriska kvinnor som lockade män med sina sånger. De troddes leva i stora floder och i vissa trakter sas det om dem att de gömde sig i trädkronorna på sommaren och återvände till vattendragen på hösten.
I den sydslaviska mytologin motsvaras rusalkorna av vilorna.