Tinniwinnies Karon  Black Lord

"Rufus"

Bor hos Eva-Helena och Bengt Åke i Broddetorp

 

Karon var i grekisk och romersk mytologi underjordens odödliga färjkarl som förde de dödas själar över floden Acheron eller Styx till dödsriket Hades. Karon framställs på grekiska vaser som en gammal skäggig man med mössa, arbetsmantel, fotsida stövlar av lack och stav samt stående i båtens för. Som ersättning för överfarten krävde han ett mynt (en obol) ett litet silvermynt som lades under den avlidnes tunga. Att en levande fick passera Charon förekom sällan och som straff för att han låtit Herakles slippa över hölls Karon fjättrad under ett år.